שם:
נייד:
דוא"ל:
נושא הפניה:

ניהול שינויים מהתבוננות לעשיה 

פילוסוף מזמן קדום כתב פעם על שינוי " כל הדברים זורמים , שום דבר אינו נשאר במקומו . אדם אינו יכול לעבור באותו נהר פעמיים " 

תהליכי צמיחה של ארגונים מבוססים על היכולת שלהם להתבונן על הסביבה החיצונית של הארגון  - אל השוק, האתגרים וההזדמנויות, השינויים ותמונת העתיד המתהווה ובמקביל על המטפת הפנימית - על הארגון עצמו, אל נכסי היכולות, המשאבים , המבנה וחלוקת התפקידים, שגרות ותהליכי ליבה, פוטנציאל שטרם מומש, כישורי הניהול וכמובן ההון האנושי.

היכולת הזו הופכת קריטית במציאות של שינויים.


ארגון המבקש להצליח ולהמשיך להתפתח נדרש להיות קשוב הן החוצה והן פנימה ובעיקר להיות מסוגל להבנות הקשר בין שני אלה- לפתח את היכולות והתשתיות הארגוניות הפנימיות ע"מ שיוכלו לתמוך אופטימאלית בפוטנציאל הצמיחה וביכולת להיענות לאתגרים והזדמנויות שמציע השוק הדינאמי.

ארגונים אשר אינם מתאימים עצמם לסביבה המורכבת בה הם פועלים
מתקשים לשרוד במציאות המשתנה והדינמית.

אנו מאמינים כי ההדרכה והלמידה קשורות באופן ישיר להשגת מטרות הארגון. על כן, תשתיות ותהליכי למידה, הנגזרים מהאסטרטגיה וראיה ארגונית, מהווים בסיס לצמיחתו של הארגון ולכושר התחרות שלו בסביבה ולהתמודדות איתם מתמודד הארגון בתהליכי עבודה שבשגרה.

אנו מציעים תהליך התערבות המושתת על גישה ייחודית בפיתוח למידה והדרכה המבוסס על עבודה ב "האיזורים הרכים" של ההון האנושי המתמודדים מול שינויים טכנולוגיי וארגוניים, המותאם בצורה ספציפית לצרכי הארגון ובהתאם לבעיות הצפות וניצבות בפנינו בתהליך אבחון הארגוני  בתיאום מלא ועדכון רשמים מקצועיים "בזמן אמת" מול מזמין העבודה .

תכניות לא משנות אנשים 
אנשים משנים אנשים 
שינוי אינו נושא אינטלקטואלי , שינוי הוא נושא רגשי .
הוא נוגע למה שאנו עושים ומרגישים , הוא קשור לאנרגיה ומיקודה . 
הוא קשור לנטילת אחריות אישית לשלוט בשינוי במקום שהשינוי ישלוט בארגון או בעובד.
השינוי הוא התקדמות מוגברת שיש לה שלבים THE CYCLE CHANGE
 


ההתמחות שלנו היא בהתערבויות בתחום ההדרכה המשלבים את יכולות התאמת תכנית ההדרכה על פי מודל ניהול שינויים THE CYCLE CHANGE הרואה את נקודת הסיום כנקודה התחלתית , בשילוב יכולות ייעוציות ארגוניות המבטיחות הטמעה מיטבית של הפתרונות בתוך הארגון.לתיאום פגישה 


פיתוח ארגוני