שם:
נייד:
דוא"ל:
נושא הפניה:

אבחון ארגוני

בדינמיקה היומיומיות ראוי ונכון כי ארגון פרטי או ציבורי מנוהל, יעיל, יוזם ואיכותי המשיג הצלחה עסקית וריווחית, יודע לחזות התפתחויות בסביבתו ולהגיב עליהן.


תהליך אבחון  ארגוני משלב בתוכו פעילות הכוללת בדיקה, איתור ומיפוי של 'תמונת המצב הנוכחית' של הארגון, זאת בהתמקדות במספר גורמים כגון: תהליכים ארגוניים ייחודיים; זיהוי עוצמותיו וחולשותיו של הארגון; בחינת האקלים הארגוני; בחינת פעילויות הארגון; בחינת האינטראקציה בין הארגון לסביבה החיצונית (ספקים, ארגונים אחרים, לקוחות....); בחינת תהליכי החשיבה הארגונית; בחינת יחסי הכוחות בארגון ועוד.

מטרת האבחון הארגוני להציג את 'תמונת המצב הנוכחית' ולהציע דרכי פעולה לשם השגת 'תמונת המצב העתידית הרצויה' (מצב שיא ההצלחה של הארגון). 

המטרה המרכזית של אבחון ארגוני, הינה להניח תשתית של חשיבה למקבלי ההחלטות בנושאים הבאים:


1. מידת הבהירות של החזון והמטרות העסקיות של הארגון.

2. אפיון תהליכים ומבנה ארגוני והאופן שהם משרתים את מטרות הארגון.

3. מיפוי אקלים ארגוני ומוטיבציית הצלחה בקרב עובדי הארגון ומנהליו.

4. בניית תשתית מותאמת לניהול השינוי בארגון:


שלבי האבחון הארגוני:

  • דיאגנוזה: בדיקה, איתור ומיפוי של 'תמונת המצב הנוכחית' של הארגון.

  • ניתוח: ניתוח ממצאי האבחון, הבנתם והמשגתם לכדי מודל אינטגרטיבי ברור וממוקד.

  • משוב: שיחת משוב ודיאלוג על ממצאי האבחון ופרשנויותם.

  • פרוגנוזה: 'תמונת מצב עתידית' - בניית תוכנית התערבות לשיפור ושימור ממצאי האבחון הארגוני.

  • הטמעה: יישום והטמעת תוכנית ההתערבות לפי לוח זמנים מוגדר ומוסכם מראש.


בהתאם לכך נבנית תכנית התערבות להטמעה בה יוצקים את היסודות ל :

  • הגדרת צרכים עיקריים של הארגון בשלב זה של התפתחותו העסקית.

  • הגדרת מוקדי שינוי שיהוו מנוף לצמיחת האירגון כולו.

  • אפיון תהליכים מרכזיים בהם מומלץ להתרכז.

  • בניית מודל עבודה, המשקף את המטרות העתידיות של האירגון, לניהול שינוי אפקטיבי  וישים.פיתוח ארגוני